ธุรกิจ » แวดวงธุรกิจ

23 มีนาคม 2554 04:06:42
คณะพยาบาล ม.อ. ปัตตานี เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปี 55
 

ม.อ.ปัตตานีเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ เผยรับนักศึกษารุ่นแรก 30 คนในปีการศึกษา 2555 เน้นเสริมสร้างสุขภาพมากกว่าการรักษาฟื้นฟู เชื่อรณรงค์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพช่วยลดอาการเจ็บป่วยมีประโยชน์มากกว่า พร้อมติวเข้มคุณภาพอาจารย์ วางเกณฑ์สรรหาเข้มข้น พร้อมส่งฝึกอบรมที่ ม.อ.หาดใหญ่ก่อนเป็นเวลา 1 ปี

ผศ.พัชรียา ไชยลังกา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี เปิดเผยความคืบหน้าในการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ว่า คาดว่าจะสามารถรับนักศึกษารุ่นแรกได้ในปีการศึกษา 2555 ซึ่งจะเน้นการเป็นแหล่งฝึกในด้านของการสร้างเสริมสุขภาพมากกว่าการรักษาฟื้นฟู ตามแนวคิดหลักที่ต้องการให้ประชาชนรู้จักวิธีการดูแลสุขภาพ ซึ่งจะลดอาการเจ็บป่วยลงได้ โดยอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ที่กำลังจะสร้างขึ้นที่วิทยาเขตปัตตานี จะมีศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ เช่น สระว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ เป็นต้น และจะมีการฝึกนักศึกษาทุกคนให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพด้วย

“จริงๆ แล้วบทบาทของพยาบาล จะมีทั้งการสร้างเสริม การดูแลรักษา การฟื้นฟู ซึ่งการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในแต่ละแห่ง จะขึ้นอยู่กับผู้บริหารหลักสูตรว่าต้องการจะเน้นบทบาทใด  เพื่อเป็นการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีนั้น เป็นที่ชัดเจนว่า เราจะเน้นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เนื่องจากเป็นบทบาทอิสระที่เราสามารถทำได้ชัดเจนด้วยตนเอง ขณะที่การรักษาฟื้นฟูต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายวิชาชีพ” ผศ.พัชรียากล่าว

ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี กล่าวด้วยว่า แม้ว่า คณะพยาบาลศาสตร์ จะเป็นเพียงคณะเดียวที่เปิดสอนทางสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่วิทยาเขตปัตตานี แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคด้านการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เพราะมีโรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานี ซึ่งได้รับการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาแล้ว  เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกงาน  และมีหลายคณะในวิทยาเขตปัตตานีที่มีการสอนวิชาการศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาคณะแพทย์ใน 3 จังหวัดอยู่แล้ว เช่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  และคณะรัฐศาสตร์  เป็นต้น

 


 


สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นั้น ได้มีการร่างหลักสูตรไว้เรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะมีการปรับปรุงแก้ไข และนำเข้าที่ประชุมสภาวิชาการวิทยาเขตปัตตานี และ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อส่งให้สภาพยาบาลรับรองหลักสูตร  แล้วส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป โดยคาดว่าจะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 30 คนได้ในปีการศึกษา 2555 นี้

ทั้งนี้ ยอมรับว่า กระบวนการการเปิดสอนสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะยากกว่าสาขาอื่น  เพราะต้องมีมาตรฐานหลายอย่าง เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคน  ถ้ามาตรฐานไม่ได้คุณภาพแล้ว ผู้บริโภคจะไม่ได้รับความปลอดภัย ต้องมีการประกันคุณภาพว่า บัณฑิตที่จบไปแล้วต้องเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริโภคปลอดภัย และเป็นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยด้วย  จึงต้องมีการเตรียมการตั้งแต่เริ่มต้น และมีความพร้อมก่อนผลิตบัณฑิต ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม หลักสูตร การพัฒนาอาจารย์  บุคลากร และ อาคารสถานที่
 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเด็นการรับอาจารย์เป็นสิ่งที่ยากมาก ทำให้มหาวิทยาลัยต้องใช้กลยุทธ์หลายทาง ต้องใช้เวลานานในการสรรหา และต้องมีการเสริมประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน  ซึ่งตามมาตรฐานการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลได้กำหนดไว้ว่า บุคคลที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านการสอน จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล ซึ่งทางหลักสูตรจะให้อาจารย์ใหม่ทุกคนได้อบรมในเดือนมีนาคม โดยได้รับความร่วมมือจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และให้สอนที่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 1 ปี ในปีการศึกษา 2554  เพื่อให้มีประสบการณ์การสอน ตามมาตรฐานของสาขาการพยาบาล

อนึ่ง สำหรับ ผศ.พัชรียา ไชยลังกา นั้น ได้รับการเชิดชูเกียรติจากหลายสถาบันการที่เคยศึกษาในฐานะผู้เป็นแบบอย่างในการอุทิศตนให้กับงาน เช่น ได้รับเกียรติบัตรและเหรียญเชิดชูเกียรติ ในฐานะศิษย์เก่าที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอุทิศตนเพื่องานและองค์กร จากโครงการ “50 ปี คนดีศรีพยาบาล” เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี การดำเนินการจัดการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553   และได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2554 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2554ที่มา: มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์


 

 

 

 

VIDEO HOT NEWS 
BURBERRY SPRING/SUMMER 2014 แฟชั่นคุณหนูแสนเก๋
ด้วยความพิถีพิถันของผู้บริโภคในปัจจุบัน การเอาใจใส่ดูแลตัวเองและคนที่รักย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะบรรดาผู้ที่ชื่นชอบในแฟชั่นแล้ว เสื้อผ้า สไตล์การแต่งตัว ที่เนี๊ยบดูดี ไม่เหมือนใคร คือสิ่งที่ต้องการ ไปจนถึงเสื้อผ้าของลูกน้อย ที่ต้องดูดีตามคุณพ่อ-คุณแ
คองคอร์ด เปิดตัวนาฬิกา Mariner Collection โฉมใหม่
คองคอร์ด (Concord) นำนาฬิกา Mariner Collection ซึ่งเป็นคอลเล็กชั่นเด่นในยุค 1980 กลับมานำเสนออีกครั้ง ณ งานบาเซิลเวิลด์ 2014 โดยมีการปรับโฉมใหม่เพื่อให้สะท้อนถึงสไตล์อันสวยงามและทันสมัย ลักษณะเด่นของนาฬิกาคอลเล็กชั่นนี้คือ หน้าปัดทรงกลมขอบเหลี่ยมและตัวเรื
Bond No. 9 เปิดตัวน้ำหอมใหม่ Hudson Yards ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึงนี้
ณ Bond No. 9 เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอมหานครนิวยอร์กในรูปของกลิ่นอายอันแสดงถึงลักษณะของพื้นที่ต่างๆอย่างบรอดเวย์ ปาร์ค อเวนิว วอลล์สตรีท และไชน่าทาวน์ ซึ่งเป็นท้องถนนและละแวกชุมชนที่เป็นสัญลักษณ์ประจำมหานครแห่งนี้ จนเป็นแรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดคอลเลคชั
JEANRICHARD เปิดตัวนาฬิกาใหม่คอลเลคชั่นอาร์เซนอล
ผลงานแห่งการรอคอยพร้อมปรากฎสู่สายตาแล้ววันนี้ หลังจากเพียงไม่กี่สัปดาห์นับจากที่ได้ประกาศร่วมเป็นโกลบอล พาร์ทเนอร์ และ สปอนเซอร์นาฬิกาอย่างเป็นทางการของอาร์เซนอล สโมสรฟุตบอลระดับอิงลิชพรีเมียร์ลีกอันเลื่องชื่อแห่งกรุงลอนดอน JEANRICHARD ผู้ผลิตนาฬิกาสัญชาต
TOP 10 HOT NEWS 
Job NEWS
facebook